GROBLJE Br. Grobnih mjesta (cca)
1 Kutina 4400
2 Kutinska Slatina 196
3 Kletište 81
4 Selište 212
5 Katoličke Čaire 164
6 Čaire 89
7 Kutinica 143
8 Krajiška Kutinica 94
9 Mikleuška 317
10 Šartovac 46
11 Brinjani 98
12 Stupovača 429
13 Ilova 569
14 Zbjegovača 262
15 Međurić 645
16 Jamarice 263
17 Janja Lipa 216
18 Repušnica 48
  UKUPNO 8224

 

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalaze.

Na području Grada Kutina ima ukupno 18 aktivnih groblja kojima upravljaju Komunalni servisi temeljem odluke Grada Kutina