- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o grobljima
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Odluka o grobljima (Sl. Novine Grada Kutina, br:1/97)